Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Erasmus

Erasmus

Ve dnech 18. – 22. dubna 2022 jsme v naší škole přivítali tři španělské vyučující z krásného města Denia, které se v rámci projektu Erasmus+ chtěly seznámit se systémem školství v České republice a s běžným provozem základní a mateřské školy u nás.

Dalším cílem Erasmus projektu bylo rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti zúčastněných vyučujících i žáků školy a podpořit rozvoj modernizace vzdělávání.

Pro návštěvnice byl připraven zajímavý týdenní program tak, aby dostatečně poznaly chod naší a mateřské školy, ale i Holčovic a zajímavých míst v okolí.

Volné Velikonoční pondělí bylo využito k prohlídce školy, kdy byly představeny jednotlivé třídy a odborné učebny včetně školní zahrady Jeřabinky a sportovního hřiště. Po obědě v místním Obecním domě Rosa, Ana a Monica v doprovodu paní učitelky Tesařové navštívily malebné lázeňské městečko Karlovu Studánku.

V úterý proběhla přátelská beseda se žáky naší školy. Děti měly předem připraveny jednoduché otázky v angličtině, ale našlo se i několik zvídavých žáčků, kteří se dále doptávali na Španělsko, slavné fotbalisty či na oblíbená španělská jídla.

Protože paní učitelky učí děti od 3 do 12 let, zajímaly se také o prohlídku mateřské školy. Malé děti přivítaly nečekané hosty milým pozdravem Hello a krátkými písničkami. Návštěvnice byly překvapeny krásným vybavením prostor mateřské školy, množstvím školních pomůcek a her i celkovým režimem běžného školního dne dětí.  Odpoledne následovala procházka centrem Krnova a Cvilínského vrchu. Nejvíce je zaujala historická budova synagogy a dětské oddělení městské knihovny.

Středeční dopoledne bylo využito k nahlédnutí do výuky různých tříd. Vyučující ukázali práci s dětmi v předmětech občanské výuky, anglického jazyka a informatiky, kde děti v angličtině představily programování s ozoboty. Chladné odpoledne přivedlo španělské návštěvnice do afrického muzea v Jelení a odtud se odjelo do vyhlášeného hračkářství MIKI FUN, aby si Rosa, Ana a Monica nakoupily hry pro své žáčky v Denii.  Odpoledne příjemně rozvoněla káva v Caffe Sala Terrena, v zahradě bruntálského zámku, kde nyní probíhá výstava fotografií Sáry Saudkové.

Následující den se jely paní učitelky podívat do velké základní školy v Bruntále – Petrin, zde je srdečně přivítala a jednotlivými učebnami provedla paní učitelka anglického jazyka.

Odpolední přátelské posezení organizovaly tentokrát španělské kolegyně, ty si nachystaly malé občerstvení pro vyučující.  Zajímavý bod programu si pro návštěvu připravila paní ředitelka, a to prohlídku města Opavy, nákupního centra Breda a ve večerních hodinách sportovní aktivitu – bowling.

V pátek proběhl oblíbený projekt DEN ZEMĚ, kterého se zúčastnili i naši hosté. Děti během dopoledne bádaly, plnily rozličné úkoly v přírodovědné soutěži či viděly 3D film. A pak nastalo srdečné rozloučení a předání drobných dárků našim novým přátelům a jejich odjezd do Ostravy a polského Krakova, odkud odlétali zpět do Španělska.

Díky projektu Erasmus měli vyučující naší školy možnost srovnání systému vzdělávání, metod práce učitelů a celkového vedení školy u nás a ve Španělsku. Na základě hodnocení španělských vyučujících a srovnání španělské městské školy a naší školy jsme přesvědčení, že holčovická škola má co nabídnout - od moderního vybavení jednotlivých učeben, kvalitních vyučujících po atraktivní prostředí obce.

Mgr. Martina Tesařová

Datum vložení: 28. 4. 2022 11:13
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2022 7:36
Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.