Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Základní informace

Dobrý den,

dovolte mi, abych se Vám představila.

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku. 

Ráda bych Vám touto cestou o sobě něco řekla. Seznamte se, prosím.

Základní škola

Modernizace učeben, bezbariérovost a zabezpečení 

Neustále se modernizuji. V minulých letech došlo k vybudování bezbariérového přístupu, bezbariérového sociálního zázemí, k zabezpečení budovy a k modernizaci přírodovědné a počítačové učebny.

 Přírodovědná učebnaPočítačová učebna BezbariérovostZabezpečení

Tím ovšem zdaleka nekončíme. Také máme zcela novou jazykovou učebnu, která je vybudována na místě stávajícího výukového střediska, dále multifunkční učebnu s knihovnou, nové podlahy, nové hygienické kouty, zatemnění a topení ve všech třídách a v neposlední řadě dlouho očekávanou modernizaci sociálních zařízení.

Děti dochází do školní jídelny, která se nachází v budově mateřské školy. Novinkou v rámci předmětů pracovních činností jsou nové školní dílny umístěné v suterénu školy.

V létě 2021 proběhla modernizace 1. stupně. Učebny byly obohaceny o nové interaktivní tabule, nábytek, lavice i židle, pomůcky do výuky. 

Multifunkční sportovní hřiště

Tady tráví čas nejenom žáci školy v rámci tělesné výchovy a zájmových útvarů, ale i veřejnost. 

Multifunkční sportovní hřištěMultifunkční sportovní hřiště

Přírodní zahrada Jeřabinka

Naše vybudovaná zahrada neslouží pouze k hodinám pracovních činností, ale může zde probíhat zajímavá hudební výchova, přírodopis, čeština nebo i matematika. 

Přírodní zahrada JeřabinkaKroužky zdarma

Nabízím spoustu zájmových útvarů. Na své si přijdou milovníci sportu, umění, přírodních věd či jazyků. Vše zcela zdarma. Kroužky: Badatelský kroužek, Deskové hry, Šikovné ručičky, Klub komunikace v anglickém jazyce, Němčina, Florbal, Taneční kroužek, Psaní všemi deseti, Včelařský kroužek atd. 

Individuální přístup a poradenská péče

Vzhledem k tomu, že jsem malá škola s nízkým počtem žáků, nabízím individuální přístup. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Snažím se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími na škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC a SVP). 

Environmentální výchova

Každoročně pořádám projekty, které jsou zaměřeny na environmentální výchovu (Den vody, Den Země, Branný závod aj.). Žáci se také pravidelně účastní výuky v lese, vedené lektory z Lesní správy Města Albrechtic, a reprezentují mě na přírodovědných soutěžích. Výuka též probíhá nově v přírodní zahradě. 

Environmentální výchova

Jsem zapojena do projektu Recyklohraní, který děti vede ke správnému třízení odpadu. 

Každodenní pobyt venku 

Jako jedna z mála škol umožňuji dětem každodenní pobyt venku. Za příznivého počasí probíhá velká přestávka (10:20 – 10:40) ve venkovních prostorách. Pobyt na čerstvém vzduchu zajišťuje též nově vybudovaná přírodní zahrada Jeřabinka a multifunkční hřiště.

Příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Žákům 9. ročníku zdarma nabízím kroužek Doučování z jazyka českého a matematiky. Žáci se tak aktivně připravují na přijímací zkoušky. 

Výuka ZUŠ Města Albrechtice

Spolupracuji se základní uměleckou školou, a výuka tak probíhá přímo v mých prostorách.

 Učebna hudební výchovy

Spojené ročníky

Výhodou spojených ročníků (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník) je neskonalá tolerance žáků, ohleduplnost. Způsob výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků, téměř v rodinném prostředí, kde mohou lépe pracovat v týmu. 

Moderní učebny

Jazyková učebna Výukové středisko    Učebna chemie a fyziky  Učebna výtvarné výchovy

Šatní skříňky

Každý žák má svoji vlastní uzamykatelnou šatní skříňku.

Šatní skříňky

Školní družina

Nabízím také školní družinu. Děti v rámci družiny navštěvují kroužky, účastní se různých akcí, které jsou pořádány přímo vedoucí školní družiny Alenou Mertovou (Drakiáda, Podzimní tvoření, Pečení perníčků, Zdobení vánočního stromečku, Karneval, Spaní v družině aj.). 

Ranní družina: 6:30-7:20Odpolední družina: 11:25-16:00Odpolední družina: 11:25-16:00

Projekty

V rámci projektů Ovoce do škol a Mléko do škol zajišťuji pro děti prvního stupně několikrát týdně dodávku čerstvého ovoce a zeleniny a také mléka a mléčných výrobků. Jsem také zapojena do projektu Obědy pro děti, kdy je možné vyřídit žákům stravování ve školní jídelně zcela zdarma. 

Lyžařský a plavecký výcvik

Lyžařský výcvik probíhal v posledních letech ve Vrbně pod Pradědem. Jedná se o pobytový kurz. Kromě zdokonalování se v jízdě na lyžích a snowboardu se upevňují sociální vazby. Vzhledem k celkovému nízkému počtu žáků se výcviku mohou totiž účastnit vybraní žáci 1. - 9. ročníku. 

Plavecký výcvik absolvují žáci 2. a 3. ročníku. Zde využíváme krytý bazén v rekreačním areálu Zlatá Opavice.  

Pedagogický sbor

Kvalifikovaný pedagogický sbor se skládá z 8 učitelů ZŠ, 2 učitelek MŠ, 5 asistentů pedagoga, vychovatelky školní družiny. Doplněni jsme o 2 správní zaměstnance v základní škole a 3 správní zaměstnance v mateřské škole.

Kontakty

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, přípěvková organizace

Holčovice 176, 793 71 Holčovice

Informace nabízíme na www.zsholcovice.cz

Email: zs.holcovice@razdva.cz

Tel.:  777 016 248

Fb: ZŠ a MŠ Holčovice

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.