Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Projekty

"Digitalizujeme školu" - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3. 1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

digi1

"Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy"

Základní škola a Mateřská škola Holčovice je zapojena do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

"Modernizace vybavení kmenových učeben ZŠ Holčovice"

Projekt "Modernizace vybavení kmenových učeben ZŠ Holčovice"

modernizace

"Přírodní zahrada MŠ Holčovice"

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

holč

"Přírodní zahrada ZŠ Holčovice"

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

holč

"Společně jedním směrem JAK"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský rozhodlo o poskytnutí dotace.
Název projektu: Společně jedním směrem - JAK.
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006697

jak

“Holčovice – rekonstrukce ZŠ a MŠ“

V měsíci srpnu 2021 započala rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy s výměnou střešní krytiny základní školy v rámci výzvy č. 8 Ministerstva financí z podprogramu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obci“ ve výši 90 % dotace.

“Holčovice – rekonstrukce ZŠ a MŠ“

Bezbariérovost

Bezbariérovost

EU peníze školám

Holčovice - rekonstrukce sociálního zařízení a podlah ZŠ

Holčovice – rekonstrukce ZŠ a MŠ

Rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy s výměnou střešní krytiny základní školy

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Modernizace jazykové učebny

Modernizace jazykové učebny

Modernizace učeben 1. stupně ZŠ Holčovice

V průběhu letních prázdnin byl dokončen projekt Modernizace učeben 1. stupně ZŠ Holčovice.

Modernizace učeben, bezbariérovost a zabezpečení ZŠ

Modernizace učeben, bezbariérovost a zabezpečení ZŠ

Multifunkční sportovní hřiště

Obědy pro děti

Obědy pro děti

Počítačový učebna

Počítačový učebna

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Přírodní zahrada "JEŘABINKA"

Přírodní zahrada "JEŘABINKA"

Přírodovědná učebna

Přírodovědná učebna

Stage 14

Šablony MŠ a ZŠ II Výzva č. 02_18_063

Šablony MŠ A ZŠ výzva č. 02 16022

Výběrové řízení - Modernizace učeben, bezbariérovost a zabezpečení ZŠ

Výběrové řízení - Společně jedním směrem II

Výzva 56

Výzva 57

Zabezpečení školy

Zabezpečení školy

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.