Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Všeobecné informace

General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty. V současné době se naše škola řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 25. května 2018 nabývá účinnosti ve všech zemích EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR). Jedná se o soubor pravidel na ochranu dat, který zpřísňuje podmínky pro nakládání s osobními údaji pro správce osobních údajů (Základní škola Holčovice zastoupená ředitelkou školy) a dává větší práva subjektům osobních údajů (zákonným zástupcům).

Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Správce osobních údajů - určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn., že říká, co se má evidovat o žácích, zákonných zástupcích a dalších fyzických osobách, nese za to odpovědnost a rozšiřuje práva zákonných zástupců.

Zpracovatel - zpracovává osobní údaje pro správce. Třetí strana - není ani správcem ani zpracovatelem, ale má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

Naše škola se při nakládání s osobními údaji opírá o právní důvody, mezi které patří údaje pro školní matriku nebo plnění veřejného zájmu. Pro zajištění správy osobních údajů dle zmíněného nařízení „GDPR“ v případech, které nevyplývají ze zákonných důvodů, je potřeba získat tzv. informovaný souhlas. Tento souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle zákonného zástupce žáka, kterým dává svolení ke zpracování osobních údajů pro účely seznámení veřejnosti o účasti a úspěších žáků v soutěžích, v projektech a různých aktivitách školy.

Podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů je správce osobních údajů základní školy ředitelka Mgr. Jana Válková povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho povinností je kontrolovat soulad zpracování osobních údajů s obecným nařízením pro ochranu osobních údajů a také působit jako kontaktní místo pro spolupráci s dozorovým orgánem (Úřadem na ochranu osobních údajů). Od 1. května 2018 je pověřencem pro ochranu osobních údajů na Základní škole Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Ing. Miroslav Holub.

Kontakt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Projekty

Projekty naleznete zde

Zřizovatel

Obec Holčovice

Erb obce Holčovice

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.