Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Informace pro rodiče prvňáčků 2022/2023

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku a my se již velmi těšíme na vaše děti i na spolupráci s Vámi. Předkládáme Vám několik základních informací, aby zahájení školní docházky vašeho dítěte bylo příjemné a radostné.

Ve školním roce 2022/2023 se otevírá jedna třída prvního ročníku, do které nastoupí 10 dětí. Třídní učitelkou prvňáčků bude Mgr. Martina Tesařová.

 

škola

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 začíná nový školní rok. Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku se uskuteční v jejich třídě v 7.40 hodin. Po přivítání bude následovat krátká schůzka rodičů prvňáčků společně s třídní učitelkou. Zde budou dětem předány drobné dárečky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku. Obdrží seznam pomůcek pro prvňáčky, rozvrh hodin, informace o vyučování, omlouvání dítěte v době nepřítomnosti, pokyny pro zájemce o stravování, zápisní lístky do školní družiny.

třídatřída

Provoz školní družiny, zájmová činnost žáků

Školní družina je otevřena ráno již od 6.30 - 7.20 hod., odpoledne od 11.25 - 16.00 hod.

Děti mají možnost využít nabídky řady hudebních, výtvarných a dalších oborů ZUŠ ve Městě Albrechticích, odkud učitelé dojíždějí za dětmi do naší školy a je jim zde vyhrazen určitý den v týdnu. V kombinaci s provozem školní družiny mají děti k dispozici různé zájmové činnosti organizované školou či sportovními a společenskými organizacemi v obci. O aktivitách naší školy se můžete dozvědět více na www.zsholcovice.cz.

 

Užitečné rady

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole učit společně s ostatními spolužáky. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

 

Zajištění informovanosti rodičů


K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči. Prospěch žáků je možné sledovat i prostřednictvím elektronické žákovské knížky - pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem. Na webových stránkách naší školy najdete i týdenní plány učiva pro 1. ročník s různými odkazy na průběžné procvičování aktuálního učiva.

 

Na úspěchu vašeho dítěte se podílíte i Vy svou soustavnou péčí. Děkujeme Vám za ni a těšíme se na spolupráci.                                                                

 

Co Vám dále můžeme nabídnout?

- zájmové kroužky

- výuku anglického jazyka od 1. třídy, výuku 2. cizího jazyka od 7. třídy

- zaměření na psaní všemi deseti na klávesnici PC

- nové počítače s výukovými programy

- přírodní zahradu Jeřabinku a výuku v jejich prostorách

- multifunkční hřiště nejen ke sportovním aktivitám

- přírodovědnou učebnu s interaktivní tabulí

- jazykovou učebnu s nejmodernější technologií

- multifunkční učebnu se školní knihovnou

- novou podlahovou krytinu ve všech prostorách budovy školy

- modernizaci sociálních zařízení

- zastiňovací techniku (žaluzie) do všech učeben

- nové prostory pro školní jídelnu

- školní družiny s novými doplňky

- nové učebny 1. stupně s interaktivními tabulemi, nábytkem a pomůckami

- dílny v prostorách školy

- přípravu dětí a jejich účast na soutěžích

- sportovní činnost

- zajímavý program školní družiny

- protidrogovou prevenci a prevenci šikany

- lyžařský kurz (možný již od 1. třídy)

- plavecký kurz ve 2. a 3. třídě

- exkurze

- besedy

- výlety

- péči o nadané žáky

- péči o žáky se specifickými poruchami učení

- péči o žáky se sociopatologickými projevy

- tradiční, skupinové i projektové vyučování

- individuální přístup

- bezbariérový přístup do školy

škola

 

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Adresa školy: Holčovice 176, 793 71 Holčovice

IČO: 75029499

E-mail: zs.holcovice@razdva.cz

Mgr. Jana Válková, MBA, ředitelka školy

Tel.: 777 016 248

škola

 

 

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.