Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vás seznámili s naší základní školou a představili Vám ji jako součást dalšího vzdělávání Vašich dětí. V novém školním roce 2024/2025 otevíráme jednu samostatnou třídu prvního ročníku. Třídní učitelkou bude Mgr. Martina Tesařová. Na Vaše děti se velmi těšíme, zároveň také na spolupráci s Vámi.

 

Škola

1. třída

Také bychom Vás chtěli informovat o Dni otevřených dveří, který se bude konat 25.3.2024. Můžete si přijít prohlédnout naši školu, nahlédnout do hodin při výuce, budou Vám zodpovězeny veškeré Vaše dotazy. Srdečně Vás zveme.

Zápis do 1. ročníku bude probíhat 15.4.2024 od 13 hodin. Bližší informace obdržíte v měsíci březnu.

Nyní Vás rádi seznámíme v bodech o činnostech, plánech a nabídce naší školy.

Základní škola a Mateřská škola Holčovice se neustále modernizuje. V minulých letech došlo k vybudování bezbariérového přístupu, bezbariérového sociálního zázemí, k zabezpečení budovy a k modernizaci přírodovědné, počítačové a jazykové učebny. Zároveň jsme zmodernizovali i učebny 1. stupně.

učebny

V naší škole máme novou jazykovou učebnu, která se nachází na místě stávajícího výukového střediska, dále multifunkční učebnu s knihovnou a nová sociální zařízení.

učebny

toaletyByly položeny nové podlahy, vytvořeny nové hygienické kouty ve třídách, dodáno zatemnění a topení v celé budově školy.

chodbaPro děti se vybudovala školní jídelna, která se nachází v prostorách mateřské školy a školní dílny, které dostaly zcela nový ráz v suterénu základní školy.

jídelnaProjektem Modernizace 1. stupně jsme získali interaktivní tabule, nábytek, lavice i židle, pomůcky do výuky do všech tříd 1. stupně.

1.st
Multifunkční sportovní hřiště

Tady tráví čas nejenom žáci školy v rámci tělesné výchovy a zájmových útvarů, ale i veřejnost.

Multifunkční sportovní hřiště

Přírodní zahrada Jeřabinka

Přírodní zahrada neslouží pouze k hodinám pracovních činností, ale může zde probíhat zajímavá hudební výchova, přírodopis, čeština nebo i matematika. Lokalita nabízí tři zóny – praktické poznávání (stromové arboretum, geologická expozice, bylinkový záhon, květnatý trávník, hnízdiště pro ptáky,

broukoviště, hmyzí hotel, jezírko); didaktická zóna (přírodní učebna, výukové paravány, informační tabule, cedule k rostlinám, meteostanice) a zóna pro tvořivé hry. Úprava bývalé školní zahrady je provedena v přírodním stylu.

Přírodní zahrada JeřabinkaKroužky zdarma

Naše škola nabízí spoustu zájmových útvarů. Na své si přijdou milovníci sportu, knih, přírodních věd či jazyků. Vše zcela zdarma. 

Individuální přístup a poradenská péče

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola s nízkým počtem žáků, nabízíme individuální přístup. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. Snažíme se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími na škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními.

Environmentální výchova

Každoročně pořádáme projekty, které jsou zaměřeny na environmentální výchovu (Den vody, Den Země, Branný závod). Žáci se pravidelně účastní výuky v lese vedené lektory z Lesů ČR a reprezentují nás na přírodovědných soutěžích. Výuka též probíhá nově v přírodní zahradě. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, který děti vede ke správnému třídění odpadu.

Environmentální výchova

Každodenní pobyt venku 

Jako jedna z mála škol umožňujeme i dětem každodenní pobyt venku. Za příznivého počasí probíhá velká přestávka (10:20 – 10:40) ve venkovních prostorách. Pobyt na čerstvém vzduchu zajišťuje též nově vybudovaná přírodní zahrada Jeřabinka a multifunkční hřiště.

Příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Žákům 9. ročníku zdarma nabízíme kroužek Doučování z jazyka českého a matematiky. Žáci se tak aktivně připravují na přijímací zkoušky.                                                                                    

Výuka ZUŠ Města Albrechtice

Spolupracujeme se základní uměleckou školou, a výuka tak probíhá přímo v prostorách základní školy.

Výuka ZUŠ Města Albrechtice                       

Spojené ročníky

Výhodou spojených ročníků (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník) je neskonalá tolerance žáků, ohleduplnost. Způsob výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků, téměř v rodinném prostředí, kde mohou lépe pracovat v týmu.

Další moderní učebny   

Učebna chemie a fyziky  

Učebna chemie a fyziky

Učebna výtvarné výchovy

Učebna výtvarné výchovy

Šatní skříňky

Každý žák má svoji vlastní uzamykatelnou šatní skříňku.

Šatní skříňkyŠkolní družina

Nabízíme také školní družinu. Děti v rámci družiny navštěvují kroužky a účastní se různých akcí, které jsou pořádány přímo vychovatelkou školní družiny.

Školní družinaŠkolní družinaŠkolní družina

Ranní družina: 6:30-7:20

Odpolední družina: 11:30-16:00

Projekty

V rámci projektů Ovoce do škol a Mléko do škol zajišťujeme pro děti několikrát týdně dodávku čerstvého ovoce a zeleniny a také mléka a mléčných výrobků. Jsme také zapojeni do projektu Obědy pro děti, kdy je možné vyřídit žákům stravování ve školní jídelně zcela zdarma. 

Lyžařský a plavecký výcvik

Lyžařský výcvik vedeme jako pobytový kurz. Kromě zdokonalování se v jízdě na lyžích a snowboardu se upevňují i sociální vazby. Vzhledem k celkově nízkému počtu žáků se výcviku mohou totiž účastnit žáci 1. - 9. ročníku. Plavecký výcvik absolvují žáci na 1. stupni. Zde využíváme plaveckou školu v Krnově.

Pedagogický sbor

Kvalifikovaný pedagogický sbor se skládá z 8 učitelů ZŠ, 2 učitelek MŠ, 6 asistentů pedagoga a vychovatelky školní družiny. Doplněni jsme o 3 správní zaměstnance v základní škole a 3 správní zaměstnance v mateřské škole.

Užitečné rady

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školní docházkou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

Zajištění informovanosti rodičů

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči. Prospěch žáků je možné sledovat i prostřednictvím elektronické žákovské knížky pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem.                                                          

Co vám dále můžeme nabídnout?

 • - výuku anglického jazyka od 1. třídy, výuku 2. cizího jazyka od 7. třídy
 • - zaměření na informatiku a kvalifikované psaní na klávesnici PC
 • - výuku ve venkovních prostorách přírodní zahrady Jeřabinka
 • - přípravu dětí a jejich účast na soutěžích
 • - protidrogovou prevenci a prevenci šikany
 • - lyžařský kurz již od 1. třídy
 • - plavecký kurz na 1. stupni
 • - olympiády
 • - exkurze
 • - besedy
 • - výlety
 • - péči o nadané žáky
 • - péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • - tradiční, skupinové i projektové vyučování
 • - individuální přístup
 • - digitální technologii, robotiku, práci s iPady.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Holčovice 176, 793 71 Holčovice

Informace nabízíme na zsholcovice.cz

Email: zs.holcovice@razdva.cz

Tel.: 777 016 248

Fb: @zsmsholcovice 

 

Těšíme se na Vás.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Jana Válková,

MBA ředitelka školy

Přílohy

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

Informace pro rodiče nastávajících prvňáčků (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 2,14 MB

Zápisní list

Zápisní list 2024-2025.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,35 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (2).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,35 kB
Datum vložení: 27. 1. 2024 17:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2024 14:10
Autor: admin prevod

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.