Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

нагадаємо - зарахування українських дітей до садочка та школи

Klub zábavné logiky a deskových pro žáky ŠD

Vedoucí kroužku: Bc. Jakub Moravčík 

termín: úterý 13:00 - 14:30

Kroužek trvá 90 minut. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Žákům se budeme individuálně věnovat, motivovat je, vysvětlovat jim NOVÉ DESKOVÉ HRY, hlavolamy a logické úkoly.

 Klub je určen pro děti Základní školy Holčovice k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Klub je bezplatný.

O přijetí do klubu rozhoduje vedení školy na základě vyplněné a podepsané přihlášky zákonným zástupcem.

Žák se může přihlásit kdykoli během školního roku.

Po přihlášení je docházka do klubu závazná a řídí se školními pravidly. Pokud dítě je dopoledne ve škole, je nutné neúčast předem písemně omluvit!!!!

Návštěvu klubu může vedení školy pro dítě zrušit v případně časté neúčasti. Zrušení proběhne písemnou formou.

Zrušení docházky ze strany rodičů do klubu je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.