Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

V pátek 11. 6. proběhne pro žáky Den moří a oceánů

Informace pro rodiče prvňáčků 2020/2021

Vážení rodiče, 

těšíme se na vaše děti i na spolupráci s Vámi v novém školním roce 2020-2021. Předkládáme Vám několik základních informací, aby zahájení školní docházky vašeho dítěte bylo příjemné a radostné. Ve školním roce 2020/2021 otevíráme jednu třídu prvního ročníku, do které by mělo nastoupit 7 dětí. Třídní učitelkou bude paní učitelka Mgr. Martina Tesařová.

Od 1. 7. 2020 probíhá sloučení mateřské školy a základní školy do jedné organizace, která se bude nazývat Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace.

Zahájení školního roku

V úterý 1. 9. 2020 proběhne přivítání žáků 1. ročníku v 1. třídě naší školy, které se uskuteční v 7.40 hodin. Jste všichni srdečně zváni. Po přivítání bude následovat krátká schůzka prvňáčků společně s rodiči. Zde budou dětem předány drobné dárečky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku. Od třídní učitelky rodiče dostanou seznam pomůcek pro prvňáčky, rozvrh hodin, informace o vyučování, omlouvání dítěte v době nepřítomnosti, pokyny pro zájemce o stravování, zápisní lístky do školní družiny. 

Poté jsme pro vás a vaše děti přichystali příjemné dopoledne s občerstvením a prohlídkou školy, která bude pojata jako cesta za poznáváním. Děti se zde seznámí s možnostmi, které jednotlivé učebny nabízejí a to formou zábavných aktivit. Celé dopoledne se ponese v duchu: „Škola je můj kamarád“.

Provoz školní družiny, zájmová činnost žáků …

Školní družina je otevřena ráno již od 6.30 - 7.20 hod., odpoledne od 11.25 - 16.00 hod.

Děti mají možnost využít nabídky řady hudebních, výtvarných a dalších oborů ZUŠ ve Městě Albrechticích, odkud učitelé dojíždějí za dětmi do naší školy a je jim zde vyhrazen určitý den v týdnu. V kombinaci s provozem školní družiny, mají děti k dispozici různé zájmové činnosti organizované školou či sportovními a společenskými organizacemi v obci. O aktivitách naší školy se můžete dozvědět více na www.zsholcovice.cz.

Užitečné rady…    

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole učit společně s ostatními spolužáky. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

Zajištění informovanosti rodičů …

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči. Prospěch žáků je možné sledovat i prostřednictvím elektronické žákovské knížky - pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem. Na webových stránkách naší školy najdete i týdenní plány učiva pro 1. ročník s různými odkazy na průběžné procvičování aktuálního učiva.

Na úspěchu vašeho dítěte se podílíte i Vy svou soustavnou péčí. Děkujeme Vám za ni a těšíme se na spolupráci.                                                                   

Co Vám dále můžeme nabídnout?

 • zájmové kroužky
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy, výuku 2. cizího jazyka od 7. třídy
 • zaměření na psaní všemi deseti na klávesnici PC
 • nové počítače s výukovými programy
 • novou přírodní zahradu Jeřabinku a výuku v jejich prostorách
 • multifunkční hřiště nejen ke sportovním aktivitám
 • novou přírodovědnou učebnu s interaktivní tabulí
 • zcela novou jazykovou učebnu s nejmodernější technologií
 • zcela novou multifunkční učebnu se školní knihovnou
 • novou podlahovou krytinu ve všech prostorách budovy školy
 • modernizaci sociálních zařízení
 • zastiňovací techniku (žaluzie) do všech učeben
 • nové prostory pro školní jídelnu
 • modernizaci školní družiny s novými doplňky
 • přípravu dětí a jejich účast na soutěžích
 • sportovní činnost
 • zajímavý program školní družiny
 • protidrogovou prevenci a prevenci šikany
 • lyžařský kurz (možný již od 1. třídy)
 • plavecký kurz ve 2. a 3. třídě
 • exkurze
 • besedy
 • výlety
 • péči o nadané žáky
 • péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • péči o žáky se sociopatologickými projevy
 • tradiční, skupinové i projektové vyučování
 • individuální přístup
 • bezbariérový přístup do školy

Kontaktní informace

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Adresa školy: Holčovice 176, 793 71 Holčovice

IČO: 75029499

E-mail: zs.holcovice@razdva.cz

Tel.: 554 644 010

Mgr. Jana Válková, MBA, ředitelka školy

Tel.: 777 016 248

Soubory ke stažení

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.