Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Workshop "Jak vytvořit přírodní zahradu"

Pro žáky 4. až 9. ročníku proběhl praktický workshop, v rámci kterého se účastníci seznámili s principy sestavování a budování přírodní zahrady.

Pro žáky 4. až 9. ročníku proběhl praktický workshop, v rámci kterého se účastníci seznámili s principy sestavování a budování přírodní zahrady. Žáci byli seznámeni s procesem plánování, přípravy a realizace. Představili si následné využívání zahrady, včetně pomůcek, hlavních prvků a jejich didaktické využití, např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, meteorologická budka, apod. V průběhu workshopu se seznámili s návrhem zahradního architekta, ve kterém je přehledně graficky znázorněno rozvržení zahrady, umístění hlavních prvků, materiály a typ rostlinných výsadeb. Následně si žáci sami vyzkoušeli praktické sestavování prvků přírodní zahrady do plánku školního pozemku.  Během plánování si všichni mohli také prohlédnout vystavené výtvarné návrhy „přírodní zahrady“, které vytvořili žáci naší školy.

Díky workschopu dochází k tomu, že pedagogové školy spolu s architektem mohou využít některých nápadů a podnětů našich žáků pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou: Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.  Jedná se zejména o tvorbu přírodních zahrad.

Vyzkoušet si práci architekta žáky velice bavilo. 

Mgr. Martina Tesařová

Datum vložení: 6. 5. 2020 12:09
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2021 12:09
Autor: admin prevod

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.