Základní škola a Mateřská škola Holčovice ZŠ a MŠ Holčovice, příspěvková organizace

Testování žáků ve škole v měsíci listopadu

Testování žáků ve škole v měsíci listopadu 1

Podrobné informace k testování žáků.

Testování proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021. Bude probíhat na stejném principu jako testování, které se uskutečnilo v měsíci září. 

Žáci přichází do školy hlavním vchodem. Ve třídách bude probíhat testování neinvazivními antigenními testy výtěrem z nosu, které pro žáky zajistí škola.

U testování žáků 1. až 3. třídy mohou být přítomni rodiče. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat v jazykové učebně. Vstup zadním vchodem školy.

Žák, který nebude v pondělí ve škole přítomen bude dotestován v průběhu týdne.

I nadále platí zákaz vstupu pro osoby s příznaky virového infekčního onemocnění.

 

Testování nepodstupují:

 - žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost (14 dnů po plně dokončeném očkování) - je třeba doložit kopií certifikátu v papírové podobě.

– žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu, nutné doložit lékařským potvrzením).

- žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

 

Pokud se žák testování ve škole nepodrobí, může se zúčastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. https://www.edu.cz/covid-19/ 

Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola mu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůže umožnit osobní přítomnost na vzdělávání a poskytování školských služeb (družina). Takový žák není automaticky omluven, zákonný zástupce se při omlouvání řídí školním řádem.

Roušky

 • pro všechny žáky platí povinnost mít roušky jen ve společných prostorách školy (po příchodu v šatnách, na WC a na chodbách)
 • žáci nemusí mít roušky ve třídách a při výuce TV

Hygiena

 • při vstupu do budovy nutná dezinfekce rukou
 • při vstupu do třídy umytí mýdlem, nebo dezinfekce rukou
 • umytí rukou nebo dezinfekce vždy při příchodu do třídy a před jídlem (i před obědem)

Další opatření

 • pravidelné větrání tříd o přestávce a v hodinách
 • maximálně využívat pobyt venku

 

Žák nesmí do školy:

 • pokud má příznaky infekčního onemocnění (např. teplota nad 37 stupňů, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)
 • pokud má žák tyto příznaky zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře
 • neplatí to, pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění a zákonný zástupce to doložil lékařským potvrzením

Karanténní opatření

 • v případě, že se ve třídě objeví pozitivně testovaný žák, nebo učitel je po konzultaci s KHS třída odeslána do karantény
 • karanténa trvá 14 dní od možného kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • do karantény nemusí nastoupit žáci, kteří jsou očkovaní, nemají více jak 180 dnů po pozitivním testu na covid, nebo nebyli v den kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve škole
 • po 7 dnech lze karanténu přerušit, pokud žáci podstoupí kontrolní PCR test
 • v průběhu karantény bude probíhat kombinovaná výuka (žáci v karanténě distanční formou, žáci ve škole prezenčně)
 • pro žáky v karanténě platí úplné omezení sociálních kontaktů s výjimkou rodiny
 • na rodiče a sourozence žáka, který je v karanténě, se karanténa nevztahuje
Datum vložení: 19. 11. 2021 23:20
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2021 6:23
Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Holčovice

Nejspíš mě znáte jako Základní školu Holčovice. Nově se jmenuji Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace, z důvodu sloučení školy a školky, které nastalo 1. 7. 2020. Jsem škola plně organizována, poskytuji vzdělání od 1. do 9. ročníku.

 

V současné době má mateřská škola 1 oddělení, o které se pečlivě starají 2 nové, usměvavé paní učitelky. Pro školní rok 2021/2022 se plánuje rekonstrukce školky o další oddělení, které by mělo sloužit dětem od dvou let.