Pro rodiče 1. ročníku - informace | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Pro rodiče 1. ročníku - informace

ZÁPIS  do  1.  třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením a z rozhodnutí MŠMT se zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Jakmile budou školy opět otevřeny, nachystáme pro Vás a Vaše děti slavnostní prohlídku.

Zápis do 1. tříd proběhne v dubnu 2020. Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se stanovil na období od pondělí 20. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020.

Informace o zápisu a formuláře k vyplnění Vám zasíláme poštou. Také je naleznete na webových stránkách školy www.zsholcovice.cz. Na základě mimořádných opatření bude možné přihlášku k základnímu vzdělávání, zápisový lístek a kopii rodného listu dítěte doručit jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (84ammga) 
  • e-mailem s uznatelným elektronickým podpisem (zs.holcovice@razdva.cz)
  • poštou (Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Holčovice 176, 793 71 Holčovice)
  • osobním podáním v kanceláři školy – předem se telefonicky domluvit na telefonním čísle 554 644 101 nebo 777 016 248.

Po obdržení přihlášky k základnímu vzdělávání dítěte, Vám bude sděleno registrační číslo dítěte a vydáno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. S rozhodnutím budete seznámeni dne 27.4.2020 v 9.00 hod. vyvěšením seznamu přijatých dětí uvedených pod registračními čísly na budově a webových stránkách školy.

Předem Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Další informace

Věk dítěte

Zápis je určený dětem, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Dítě, které bude mít 6 let až po 1. 9. 2020

  • může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021,
  • děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 musí mít doporučení příslušného poradenského zařízení,
  • děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 musí mít doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

Odklad povinné školní docházky

Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna 2020, bude odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti o odkladu musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Sloučení příspěvkových organizací

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že na základě usnesení Zastupitelstva obce Holčovice ze dne 11. 3. 2020, s účinností od 1. 7. 2020, dochází ke sloučení dvou příspěvkových organizací - Mateřské školy Holčovice a Základní školy Holčovice. Vaše dítě bude od 1.9.2020 žákem příspěvkové organizace nazvané Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace.

Těšíme se na Vás.

                                                                                   Mgr. Jana Válková, MBA, ředitelka školy


Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Holčovice 176, 793 71 Holčovice, www.zsholcovice.cz. 554644101

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít