Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 27.7.2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji úplatu pro školní rok 2020/2021 takto:

1. pro děti s celodenní docházkou na období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 se stanovuje ve výši

350,- Kč na dítě a měsíc 

2. pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, se stanovuje ve výši

0,- Kč 

Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena na účet školy:

181790952/0300

V Holčovicích dne 27.7.2020

                                                           Mgr. Jana Válková, MBA

                                                           ředitelka školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít