Seznam přijatých žáků do 1. třídy | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Seznam přijatých žáků do 1. třídy 1.5.2021

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

1.5.2021 – 9.00 hod.

Pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 byli přijati:

Registrační číslo

01/2021/2022             přijat/a

02/2021/2022             přijat/a

03/2021/2022             přijat/a

04/2021/2022             přijat/a

05/2021/2022            přijat/a

06/2021/2022             přijat/a

08/2021/2022             přijat/a

09/2021/2022             přijat/a

07/2021/2022             podána žádost o odklad

Celkem bylo podáno 8 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Žádost o roční odklad povinné školní docházky podal jeden zákonný zástupce. K povinné školní docházce nastoupí

8 budoucích prvňáčků.

Poznámka:

Školský zákon - § 183: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

                                                                       

            

Mgr. Jana Válková, MBA

ředitelka školy

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít