Výzva 57 | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Výzva 57

V tomto projektu jsme si vybrali Šablonu č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků.

Tato šablona přispěla také k vybavení školní dílny. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojili žáci druhého stupně naší školy. Žáky vedli kvalifikovaní učitelé, kteří vyučují vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Učitelé vybrali takové typy výrobků, které mohli žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci byly žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

57

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít