Výzva 56 | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Výzva 56

V projektu jsme zvolili šablonu č.1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílem této šablony bylo zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v předmětu Literární seminář jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Škola vytvořila 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů obsahuje popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Doba trvání jedné Čtenářské dílny byla jedna vyučovací hodina. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, tak, aby byla zvládnuta realizace a naplnění výstupů. Mezi žáky mají Čtenářské dílny příznivý ohlas. Přínosem pro školu je využívání zakoupených knih i do budoucna.

Šablona č.2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Cílem realizace klíčové aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min.10 pracovních dnů (bez cesty) absolvovaly tři učitelky. Dvě učitelky se vzdělávaly v anglickém jazyce a jedna v jazyce německém. Všechny tři učitelky hodnotily kurzy velmi pozitivně.

Šablona č.4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Cílem realizace klíčové aktivity bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Pro dvacet žáků proběhl krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně. Pobyt v zahraničí pro žáky trval 7 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa. Tento pobyt v zahraničí byl pro žáky velkou motivací k učení.

56


Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít