Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Projekty
  • Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006, 2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodověd. předmětů.


Cíle projektu:

- zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ v MSK

- podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd

- rozvíjení individuálního potencionálu žáků

- posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a novými technologiemi


Blíže o projektu na odkazu

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít