Modernizace jazykové učebny | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Kalendář akcí

Akce školy
Dětský den
školka

Modernizace jazykové učebny

Modernizace jazykové učebny ZŠ Holčovice


Modernizace jazykové učebny ZŠ Holčovice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013216

Cíl projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání a podmínky pro výuku cílových skupin v oblasti rozvoje klíčových kompetencí a usilovat tak o jejich osobnostní rozvoj s myšlenkou zvýšení jejich uplatnění se v dalších fázích života, ať již na studiu střední školy či na místním trhu práce.

Cílů projektu bude dosaženo realizací plánovaných aktivit, které jsou předmětem tohoto projektu.

Výstupem projektu je moderní a plně funkční jazyková učebna umožňující dosáhnout vyššího stupně vzdělání žáků a vyšší efektivnosti výuky pedagogickými pracovníky. Díky využití moderních technologií bude výuka pro žáky zajímavější, lákavější při zachování pravidel rovného přístupu.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít