Modernizace jazykové učebny | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Modernizace jazykové učebny

Modernizace jazykové učebny ZŠ Holčovice


Modernizace jazykové učebny ZŠ Holčovice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013216

Cíl projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání a podmínky pro výuku cílových skupin v oblasti rozvoje klíčových kompetencí a usilovat tak o jejich osobnostní rozvoj s myšlenkou zvýšení jejich uplatnění se v dalších fázích života, ať již na studiu střední školy či na místním trhu práce.

Cílů projektu bude dosaženo realizací plánovaných aktivit, které jsou předmětem tohoto projektu.

Výstupem projektu je moderní a plně funkční jazyková učebna umožňující dosáhnout vyššího stupně vzdělání žáků a vyšší efektivnosti výuky pedagogickými pracovníky. Díky využití moderních technologií bude výuka pro žáky zajímavější, lákavější při zachování pravidel rovného přístupu.

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít