Aktuálně | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Aktuálně


 Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Holčovice 176, 793 71 Holčovice

  www.zsholcovice.cz, email: zs.holcovice@razdva.cz, tel: 554644101, 777016248


INFORMACE PRO RODIČE

 Změna provozní doby

Od 1.8.2020 dochází ke změně provozní doby mateřské školy. Ta bude otevřena od 6.00 do 16.00 hod.

Změna výše školného

Od 1.8.2020 dochází ke změně výše školného. Nové školné bude činit 350,- Kč. Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena každý měsíc na účet školy: 181790952/0300

Stravné

Změna účtu k úhradě stravného v rámci mateřské a základní školy.

Účet školní jídelny je: 293689779/0300

Platba za stravné musí být uhrazena do 20. dne předcházejícího měsíce (tzn. na měsíc říjen zaplaceno již v měsíci září).

Upozornění: V měsíci září žádáme o provedení platby 2x (na měsíc září a říjen).

Výše platby: 600,- Kč/měsíc (dopolední stravování – svačinka, oběd)

                     720,- Kč/měsíc (celodenní stravování)

Věkové skupiny strávníků Cena za stravování

Dopolední stravování 30,00 Kč

Celodenní stravování 36,00 Kč

 

Přihlášení a odhlášení obědů:  

Vedoucí školní kuchyně: Vladislava Dršková: 605 051 895 (také informace o platbě)

Možnost přihlášení i odhlášení obědů vždy den předem. V případě nemoci dítěte je možnost vždy první den oběd připravit do jídelních nosičů

Kontakty

Vedoucí učitelka MŠ: Petra Trebuláková

trebulakova@zsholcovice.cz

tel. 725 752 684

Vedení ZŠ a MŠ: Jana Válková, ředitelka školy

zs.holcovice@razdva.cz

valkova@zsholcovice.cz

tel. 777 016 248, 554 644 101

                                                                       Mgr. Jana Válková, MBA, ředitelka školy  

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít