Informace k obnovení výuky pro 2. stupeň | Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Holčovice, příspěvková organizace

Informace k obnovení výuky pro 2. stupeň 3.6.2020

Informace k obnovení výuky pro 2. stupeň

Vážení rodiče,

žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole od 8. června, zejména z těchto důvodů:

  • třídnické hodiny (8. 6., 22. 6. 2020),
  • konzultace s vyučujícím pro objasnění nebo upevnění učiva,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních potřeb žáků,
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb,
  • samostatné učení mimo školu (23. 6. – 25. 6. 2020)
  • předání vysvědčení za 2 pololetí školního roku 2019/2020 (26. 6. 2020).

V nejbližších dnech Vás budou kontaktovat třídní učitelé, budou zjišťovat Váš zájem o obnovenou školní docházku a doplní Vám požadované informace. Pohyb žáků v základní škole se bude řídit stejnými principy jako u obnovené docházky pro I. stupeň (metodika MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020")

Škola nabízí setkávání žáků 6. - 9. ročníků formou dopoledních konzultací každý den od 7.40 – 11.25 hod., ve kterých bude probíhat upevňování učiva z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka, v případě potřeby další předměty.

Pro rozhodnutí o vytvoření skupin žáků, potřebujeme v předstihu znát zájem ze strany zákonných zástupců a jejich dětí.  Kontaktujte nejpozději do 2.6.2020 třídního učitele, zda se Vaše dítě bude účastnit. Přihlášení budeme považovat za závazné.

Na základě zájmu žáků budou vytvořeny skupiny (1 skupina max. 15 dětí) a budete informování o skladbě dopoledních konzultací.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení uvedené v příloze.


                                                                                                          Mgr. Jana Válková, MBA

                                                                                                          ředitelka školy


Čestné prohlášení:

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít